Hoe schrijf je getallen in het Engels?

Hoe schrijf je getallen in het Engels?

Getallen in het Engels

Getal Hoofdtelwoord Rangtelwoord
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth
1,000 one thousand thousandth
1,500 one thousand five hundred, or fifteen hundred one thousand five hundredth

Hoe schrijf je 52 in het Engels?

Engelse Getallen 1 – 100

51 fifty-one
52 fifty-two
53 fifty-three
54 fifty-four
55 fifty-five

Hoe zeg je 49 in het Engels?

Vergelijkingstabel Nederlandse en Engelse cijfers

Percentage Engelse cijfers Nederlandse cijfers
70 – 100 A-, A of A* 7.5 – 10.0
60 – 69 B 7
50 – 59 C 6.5
40 – 49 D 6

Welke getallen uitschrijven Engels?

Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘miljoen’, ‘miljard’ en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste).

Wat is 1 55 in het Engels?

Blond, zo’n 1 meter 55. Blonde, little over 5′.

Hoe schrijf je kommagetallen in het Engels?

In het Nederlands gebruikt men een komma als decimaalteken, terwijl Engelstaligen een punt gebruiken. Andersom worden duizendtallen gescheiden door een punt, in het Engels met een komma. Als decimaalteken gebruiken dus we een komma: een afstand van 2,75 meter.

Wat is 1 meter 50 in het Engels?

Dan moet je minstens 1 meter 50 zijn. You’ve got to be at least 5′ tall.

Hoe tel je tot 10 in het Frans?

Getal Getal in het Frans
7 sept
8 huit
9 neuf
10 dix

Is 7 een goed cijfer?

Een schoolcijfer, of als de context duidelijk is kortweg cijfer, is een waardering van een schoolprestatie uitgedrukt in een getal, letter of ander symbool….Nederland.

Cijfer Omschrijving
8 goed
7 ruim voldoende
6 voldoende
5 bijna voldoende

Welke cijfers moet je uitschrijven?

Er is geen harde regel voor het schrijven van getallen in cijfers of letters. De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers.

Welke nummers uitschrijven?

Het is gebruikelijk om de volgende getallen in lopende tekst als woord te schrijven:

  • getallen tot twintig: twee, negen, zeventien, achtste, de negentiende eeuw;
  • tientallen tot honderd: twintig, vijftig, tachtigste;
  • honderdtallen tot duizend: driehonderd, negenhonderd;

Hoe noem je een weegschaal in het Engels?

the Libra de Weegschaal (v)
Libra Weegschaal