Waar kan palliatieve zorg worden gegeven?

Waar kan palliatieve zorg worden gegeven?

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen bieden palliatieve zorg. Denk aan ouderen met dementie of COPD, die opgenomen zijn in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Steeds meer verpleeghuizen hebben een specifieke afdeling voor palliatieve zorg.

Wat kost palliatieve zorg?

De palliatieve thuiszorgpremie is bedoeld als tegemoetkoming voor de extra kosten die het ‘thuis ziek zijn’ met zich meebrengt (hoog-laagbed, toiletstoel, psychische bijstand,…). De premie kan maximaal twee keer aangevraagd worden, met een tussentijd van één maand. In 2019 bedraagt het forfait 673,11 euro.

Wat is een palliatief thuiszorgteam?

Palliatieve zorg is een totaalzorg voor personen die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg is niet langer gericht op het genezen van de patiënt, maar ze focust op het garanderen van een optimale kwaliteit van het leven dat er nog is, zowel ten behoeve van de patiënt zelf als van zijn omgeving.

Hoe wordt palliatieve zorg verleend?

Palliatieve zorg kan overal worden verleend waar de patiënt is: in huis, maar ook in een zorginstelling (verpleeghuis, ziekenhuis, woonzorgcentrum of hospice). Bij palliatieve zorgverlening kunnen tal van zorgprofessionals betrokken zijn, naast de eigen familie en vrienden van de zieke.

Wat wordt verstaan onder palliatieve zorg?

Als u heeft gehoord dat u ongeneeslijk ziek bent, dan kunt u rekenen op zorg en hulp. Dat heet palliatieve zorg: zorg die niet is gericht op genezen, maar op kwaliteit van leven. Zodat u de dingen kunt doen die u belangrijk vindt, in de tijd die u nog heeft.

Welke vormen van palliatieve zorg zijn er?

De vier fasen van palliatieve zorg zijn:

  1. 1 Ziektegerichte palliatie. De ziekte wordt behandeld zonder dat genezing mogelijk is.
  2. 2 Symptoomgerichte palliatie. De focus ligt op het verlichten en onder controle houden van de symptomen.
  3. 3 Palliatie in de stervensfase.
  4. 4 Nazorg.

Wie betaald palliatieve zorg?

Palliatief terminale zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. De zorg is op verschillende plaatsen mogelijk: thuis, in een hospice, in een palliatieve unit van een verpleeghuis of in een ziekenhuis. Wel vragen de meeste hospices een vergoeding per dag voor de extra kosten (bovenop de professionele zorg).

Wat is een palliatief dossier?

Het palliatief forfait is een bijkomende tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die palliatieve thuispatiënten zelf (gedeeltelijk) moeten bekostigen.

Wat is een referentiepersoon palliatieve zorg?

De referentiepersoon palliatieve zorg of het palliatief supportteam vervullen binnen het woonzorgcentrum eenzelfde rol als het palliatief supportteam binnen een ziekenhuis of het palliatief thuiszorgteam in de thuiszorg. Zij begeleiden palliatieve bewoners en/of bieden ondersteuning en advies aan collega-zorgverleners.

Wat doet een verpleegkundige bij palliatieve zorg?

De palliatief verpleegkundige schakelt de juiste zorg in, zoals de zorgverlening door het Hospice Thuis Team van TWB. Ook kan zij u ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen om thuis uw laatste levensfase door te brengen. Daarnaast kan zij met u kijken of een opname in een hospice in de regio wenselijk is.

Wat wordt bedoeld met palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Dan kun je denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen.