Heeft diabetes invloed op de nieren?

Heeft diabetes invloed op de nieren?

Personen met diabetes hebben een hoger risico op nierschade. Zij hebben immers te hoge suikerwaarden, en dat tast de bloedvaten van de nieren aan. Ook roken, hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en overgewicht beschadigen de bloedvaten van de nieren.

Wat als de nieren niet goed werken?

Daarom kunnen nieren die slecht werken tot veel klachten leiden. Vaak hebt u last van vermoeidheid (onder meer door bloedarmoede), jeuk, misselijkheid en gebrek aan eetlust. Bij sommige mensen houdt het lichaam vocht vast: dat kan leiden tot hoge bloeddruk en ontstaan er dikke voeten.

Waarom nierproblemen bij diabetes?

De nieren filteren afvalstoffen uit het bloed. De stoffen die je lichaam wel nodig heeft, laten ze in het bloed zitten. Maar door diabetes komt er steeds meer bindweefsel in je nieren: een soort littekens. Daardoor kunnen afvalstoffen toch in je lichaam blijven, terwijl je ze anders zou uitplassen.

Waarom nierfalen bij diabetes?

Oorzaken van nierfalen bij diabetes Nierfalen ontstaat door aantasting van de kleine aanvoerende bloedvaatjes in de nier en door beschadiging van de nierfilters. Het precieze mechanisme hierachter is nog niet geheel opgehelderd. Het eerste teken van nierfalen is zogenaamde micro-albuminurie.

Wat zijn de symptomen van een nierontsteking?

Wat merk ik bij een nierbekkenontsteking?

  • hoge koorts (in het begin en bij ouderen is er soms geen koorts)
  • koude rillingen.
  • misselijk zijn.
  • pijn in uw rug of zij, aan 1 of beide kanten.
  • verward zijn bij ouderen (delier)

Waarom is voetverzorging belangrijk bij diabetes?

Mensen met diabetes mellitus hebben een grotere kans op problemen met de voeten en huid. Daarom is voetverzorging bij diabetes erg belangrijk. Voeten van een diabetespatiƫnt zijn extra kwetsbaar. De bloeddoorstroming naar en in de voeten en de werking van de zenuwbanen verminderen.

Wat zijn de symptomen voor suikerziekte?

Overige symptomen voor suikerziekte. – Mensen met een hoog glucosespiegel hebben bovengemiddeld last van steenpuisten, blaasontsteking en / of witte vloed; – Mannen kunnen last hebben van verminderde potentie (impotentie); – In het verlengde van de hierboven genoemde reden (veel drinken) kunnen een droge mond en een droge tong een suikerziekte

Wat zijn de symptomen van nierziekten?

Symptomen van nierziekten 1 Ernstige vermoeidheid, zwakte gevoel en verlies aan energie; 2 Geen tot weinig urineproductie; 3 Jeuk; 4 Botontkalking; en 5 Bloedarmoede.

Wat is een suikerziekte type 1?

Veel plassen (en daardoor ook veel dorst) kunnen er daarom op wijzen dat er te weinig insuline in het bloed zit. Gewicht verliezen. Plotseling afvallen zonder dat een dieet gevolgd wordt, kan ook een aanwijzing voor suikerziekte zijn. Dit komt vooral voor bij suikerziekte type 1.

Wat is diabetes of suikerziekte?

Wat is diabetes of suikerziekte? 1 oogcomplicaties (netvliesbeschadiging); 2 nierziekten (nefropathie); 3 complicaties aan de zenuwbanen (neuropathie) waardoor wondjes die kunnen leiden tot ontstekingen minder goed gevoeld worden en beschadigde zenuwen kunnen leiden tot urine-incontinentie en tot erectiestoornissen; 4 hart- en vaatziekten.