Wie zei Schrijven is schrappen?

Wie zei Schrijven is schrappen?

Verwant met deze uitspraak is het motto: Schrijven is schrappen (citaat van Godfried Bomans).

Hoe woorden schrappen scriptie?

Door minder op de details in te gaan kun je vaak het aantal woorden van je scriptie verlagen. Een andere manier om het aantal woorden terug te brengen is door te kijken naar de wijze waarop je zinnen en teksten construeert. Gebruik je misschien te lange zinnen, met veel tangconstructies, of ben je te lang van stof?

Waarom beknopt schrijven?

Het voordeel: je kunt meer informatie kwijt in een zin. Het nadeel: je zinnen worden langer, onsamenhangend en minder begrijpelijk. Voordat ik de troonrede ontleed: eerst een bekentenis.

Welke woorden vermijden?

Verboden woorden in je scriptie

Soort verboden woord Fout
Algemeen Het is niet makkelijk om valide resultaten te krijgen.
Spreektaal Wat er in het logboek staat is niet publiek toegankelijk.
Subjectief Dit onderzoek dient het mooie doel om…
Overdreven Het was heel moeilijk om respondenten te vinden.

Zullen in tekst?

Zullen, kunnen, moeten, worden, mogen, willen, gaan Loos deze woorden als je beknopt wilt schrijven. Helaas hebben wij onze secretaresse Anja moeten ontslaan. Wij zullen haar gaan missen. We betreuren het dat de samenwerking niet langer heeft mogen duren.

Hoe gebruik je het woord maar?

Het is een handig bruggetje tussen twee zinnen, alleen moet het dan wel juist gebruikt worden. Met ‘maar’ wordt een soort tegenstelling bedoeld: ‘Je zegt dat nou wel, maar ik weet niet of het wel zo is’. Of ‘Je bedoelt het goed, maar ik doe het toch anders’. In veel gevallen ontkracht het woordje ‘maar’ het voorgaande.

Hoe moet je een stuk tekst langer maken?

Dikgedrukt/Schuingedrukt. Belangrijke tekst of quotes moet je voor leesbaarheid al dik- of schuingedrukt maken. Het helpt ook in de lengte van je document! Het letterpunt van 11 naar 12 veranderen valt minder op als je je documenten inlevert in PDF in plaats van een Word bestand.

Wat telt mee voor aantal woorden?

Daar bedoelen we mee: de inleiding, de methodiek, de resultaten, de conclusie en eventuele discussie en aanbevelingen. Andere zaken, zoals de inhoudsopgave, het voorblad, de samenvatting, het dankwoord en de literatuurlijst horen dus niet bij het totaal aantal woorden.

Wat is beknopt schrijven?

Tip 1: Houd uw zinnen kort. Ga uit van een gemiddelde van vijftien woorden per zin. Tip 2: Houd uw zinnen eenvoudig: maximaal één bijzin bij een hoofdzin. Tip 3: Schrijf actief: gebruik geen lijdende vorm (geen ‘worden’).

Waarom kort en bondig schrijven?

Jouw boodschap, mooie verhaal of wijsheid als oud vuil achterlatend. Daarom is kort en bondig schrijven zo belangrijk. Deze overtuiging moet je naleven om gelezen te worden. Het is de eerste gedachte waar je aan denkt als je achter een toetsenbord gaat zitten.

Hoe voorkom ik spreektaal in mijn schrijven?

Voorkomen van vulwoorden en dubbelingen Als je een woord ziet waarvan je vermoedt dat het spreektaal is, kun je zoeken naar synoniemen om te zien welke woorden dezelfde betekenis hebben. Ook is het handig om de voorbeelden in de bovenstaande tabel goed te bekijken om te zien welke woorden overbodig of spreektalig zijn.

Wat gaat goed bij het schrijven?

8 gouden tips voor het schrijven van goede teksten

  • Geen hulpwerkwoorden. Hulpwerkwoorden maken een zin onnodig lang.
  • Schrijf in meervoud.
  • Schrap twijfelwoorden.
  • Gebruik woorden in de juiste constructie.
  • Schrijf hoe je spreekt.
  • Schrijf op rijm.
  • Schrijf actief en in bedrijvende vorm.
  • Schrijven is schrappen.