Hoe werkt een WKO installatie?

Hoe werkt een WKO installatie?

Hoe werkt een WKO? In de winter wordt het gebouw verwarmd met een warmtepomp die warmte onttrekt aan het opgepompte grondwater uit de warme bron. Het grondwater koelt af en wordt weer teruggepompt in de koude bron. In de zomer wordt dit afgekoelde water weer opgepompt en gebruikt als passieve koeling.

Wat is een WKO installatie?

Een WKO installatie. WKO is een vorm van energieopslag in de bodem. Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen, woningen, kassen en processen te verwarmen en/of te koelen.

Wat kost een WKO installatie?

Voor een veelvoorkomende eengezinswoning bestaat de WKO-installatie uit een warmtepomp, één of twee gesloten bodemwarmtewisselaars, een voorraadvat voor warm tapwater en een geschikt afgiftesysteem, dat wil zeggen vloerverwarming en vloerkoeling. De kosten hiervoor liggen tussen de € 6.000 en € 20.000 euro.

Hoe groot is een WKO installatie?

Wko is een seizoensbuffer waarin warmte en koude in een ondergrondse zandlaag wordt opgeslagen. Het systeem bestaat uit twee grondwaterbronnen die zo’n 30 tot 250 m diep kunnen zijn.

Hoe werkt een KWO?

KWO-systeem kent zomer- en winterstand In de winter voorziet een KWO-systeem een gebouw van warmte. Hiervoor wordt de warmte gebruikt die in de zomer in de warme bron is opgeslagen. Het gekoelde water van de winter wordt opgeslagen in de koude bron en kan in de zomer worden ingezet voor de verkoeling van het gebouw.

Wat is een WKO bron?

Het Warmte Koude Opslag (WKO) systeem is een open bronsysteem dat grondwater gebruikt om het gebouw te verwarmen of te koelen. Hiervoor worden bronnen geboord in verschillende uitvoeringen.

Wat kost een aardwarmte-installatie?

“De kosten voor de aanleg van de aardwarmte-installatie bedragen ongeveer € 20.000 euro, inclusief bronboring, en aanleg en exclusief subsidie en vloerverwarming.”

Wat kost een Bodemwarmtepomp?

Wat kost een warmtepomp?

Soort warmtepomp Prijs (inclusief installatie) Subsidie
Ventilatiewarmtepomp (1 – 2 kW) €2.500 tot €4.700 €1.250 tot €1.500
All-electric luchtwarmtepomp (3 – 12 kW) €6.500 tot €14.000 €1.300 tot €2.500
All-electric bodemwarmtepomp (4 – 16kW) €8.500 tot €19.500 €2.650 tot €3.400

Hoe groot is een warmtepomp installatie?

De gemiddelde afmeting van een lucht/water warmtepomp: Hoogte 180-190cm. Breedte 60-76cm. Diepte 62-90cm.

Wat is een KWO?

Koude-warmteopslag of koude- en warmteopslag (KWO), ook wel warmte-koudeopslag of warmte- en koudeopslag (WKO), is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen.

Wat is warmteopslag?

Warmteopslag is het opslaan van warmte voor gebruik later. Deze factsheet gaat vooral over de rol van warmteopslag bij warmtenetten. Vaak levert een hernieuwbare warmtebron continu warmte, terwijl de vraag naar warmte verandert op een dag en over het jaar.

Wat is een WKO ruimte?

Seizoensgebonden thermische energie opslag Warmte- en Koude Opslag of WKO, is een vorm van bodemenergie waarbij in de zomer koel water beschikbaar is voor woning, gebouw- en/of proceskoeling en in de winter warm water voor woning(en), gebouw- en / of procesverwarming.