Hoe nettoloon berekenen onderwijs?

Hoe nettoloon berekenen onderwijs?

Je brutomaandsalaris verminderd met de sociale bijdragen geeft het bruto belastbaar maandsalaris. De sociale bijdragen verschillen voor tijdelijke en vastbenoemde personeelsleden: Vastbenoemde personeelsleden: De bijdrage voor de verplichte verzekering geneeskundige zorgen (VGZ): 3,55% van het brutomaandsalaris.

Wat verdient een licentiaat in het onderwijs?

Salarisschaal 501 geldig vanaf 01/01/2021

Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris
1 22676,64 3290,00
2 23387,74 3393,17
3 24098,84 3496,34
5 25429,32 3689,37

Wat verdient een regent?

Salarisschaal 301 geldig vanaf 01/01/2021

Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris
1 18111,71 2627,71
2 18685,18 2710,91
3 19258,65 2794,11
5 20199,15 2930,56

Wat is FOP en VGZ?

De bijdrage voor het Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP) De bijdrage voor de Verzekering Geneeskundige Zorgen (VGZ) De bijdrage voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Hoe bereken je de nettoloon?

Als je het nettoloon gaat berekenen trek je alle ingehouden bedragen en loonheffingen af van het brutoloon. Het bedrag dat overblijft is dus het nettoloon. Dit geldbedrag maak je over naar je werknemer.

Hoe bereken je je nettoloon?

Van je brutoloon worden bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden. Wat overblijft is je belastbaar brutoloon. Daarvan worden dan weer belastingen afgehouden. Wat dan overblijft, is je nettoloon.

Hoeveel verdient een leerlingenbegeleider?

Het loon van een zorgleerkracht: 1.720 euro netto – Jobat.be.

Wat verdient een master in het onderwijs?

Anders is het voor leerkrachten met een masterdiploma in het secundair onderwijs. Zij starten met een basisloon van zo’n 1.910,01 euro. Na 20 jaar is dat gestegen tot 2.701,07 euro. Bovenop dat loon komt er ook nog vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Wat verdient een halftijdse leerkracht?

Het loon van een halftijds leerkracht: 1.148 euro netto.

Hoeveel verdient een beginnende leerkracht?

Als starter mag je uitgaan van een gemiddeld salaris van 2.661 euro/maand. Vanaf 4 jaar ervaring verdien je gemiddeld een maandelijks brutobedrag van 3.256 euro, afhankelijk van je positie binnen de instelling. Vanaf elf jaar anciënniteit kan je rekenen op een gemiddeld maandloon van 3.984 euro.

Wat is geindexeerd bruto maandloon?

De geïndexeerde brutomaandwedde krijg je door je brutojaarwedde door 12 te delen. Als je geen recht hebt op een volledige wedde, bijvoorbeeld omdat je deeltijds werkt of een onbezoldigd verlof hebt opgenomen, zijn er verschillende situaties mogelijk.

Wat is bruto bezoldiging?

Vaste maandelijkse bruto bezoldiging (wetgeving spreekt van minstens om de maand). Extra bruto bezoldiging bedoeld als vakantiegelden indien regelmatig, dus elk jaar terugkerend. Extra bruto bezoldiging bedoeld als eindejaarspremie indien regelmatig, dus elk jaar terugkerend.

https://www.youtube.com/channel/UCUYktD0xMT_wuhPk1yw2K4A